Tổng hợp Themes Slider To Unlock LockiFy Pro cho iPhone

Trượt để mở khóa và Nhấn home để mở khóa đã trở nên quen thuộc với tất cả người dùng thiết bị iOS. Bạn có muốn đổi chữ Trượt hoặc Nhấn home để mở khóa thành một hình ảnh dễ thương và độc đáo cho iPhone của bạn không?

Nếu bạn quan tâm đến điều này, bạn có thể xem bài viết hướng dẫn cách thay đổi Trượt để mở và Nhấn home để mở khóa cho iPhone của bạn.

1. Chuẩn bị

1. iPhone của bạn đã được Jailbreak
2. iPhone đã cài đặt Cydia
3. Cài đặt tinh chỉnh sau tại Cydia:
– Tweak iFile hoặc Filza
– Tweak LockiFy Pro

2. Thực hiện

B1. Bạn chọn link cần tải về và làm theo như hình sau.

cach rut gon link
Có thể bạn sẽ phải xác minh hình ảnh ở bước 1 trên. Bạn chỉ cần chọn 3 hình liên quan đến câu hỏi là được.
B2. Sau khi tải về bạn chọn mở trên IFile và chọn Giải nén ra sẽ được 1 hình ảnh
B3. Sau khi có hình ảnh đã làm ở B2. Bạn chỉ cần nhấn giữ vào hình ảnh đó và chọn Select rồi nhả ra Nhấn giữ tiếp lần nữa chọn Coppy hoặc Cut tuỳ bạn.
B4. Bạn cần di chuyển vào thư mục sau

  •  var » / » Library » Application Support » LockifyPro

Khi đã tìm ra mục Lockify Pro bạn chỉ cần nhấn giữ vào một khoẳng trắng trong thư mục Lockify Pro và chọn Paste để hoàn thành việc di chuyển.
B5. Vào Cài đặt » Lockify Pro » Bật Enabled » Slider » Slider » Chọn hình ảnh
B6. Chọn « Slider « Lockify Pro rồi Respring để xem thành quả của bạn
+ Để ẩn chữ Tr cạnh slider thì bạn chỉ cần làm như sau
– Chọn mục Slider và bên dưới bạn tìm mục
Custom Slider To Unlock Text và bật ON
– Ở mục Text bạn nhập vào dấu cách là được.

3. Downloads

slider to unlock ios
SLIDER PHIA SAU MOT GAI
slider to unlock ios
SLIDER KHONG THUOC VE
slider to unlock ios
SLIDER NOI BUON
slider to unlock ios
SLIDER ALITLE
slider to unlock ios
SLIDER ANH NHO EM
slider to unlock ios
SLIDER ANH GAY
slider to unlock ios
SLIDER ANH NHAN RA
slider to unlock ios
SLIDER ANH GUC NGA
slider to unlock ios
SLIDER ANH VAN DEN
slider to unlock ios
SLIDER BAD
slider to unlock ios
SLIDER BAI TOAN
slider to unlock ios
SLIDER BAO NHIEU NAM
slider to unlock ios
SLIDER BINH AN
slider to unlock ios
SLIDER BINH MINH
slider to unlock ios
SLIDER BO CONG ANH
slider to unlock ios
SLIDER CHAC DA LO
slider to unlock ios
SLIDER CHANG HIEU
slider to unlock ios
SLIDER CHOCOLATE
slider to unlock ios
SLIDER EM VAN CHO
slider to unlock ios
SLIDER CO LE EM
slider to unlock ios
SLIDER CON DAU
slider to unlock ios
SLIDER CUOC SONG
slider to unlock ios
SLIDER DONT LET
slider to unlock ios
SLIDER CUOI CON
slider to unlock ios
SLIDER DE GIU CHAT
slider to unlock ios
SLIDER DO TAC DUONG
slider to unlock ios
SLIDER DOI MA EM
slider to unlock ios
SLIDER DU CHO
slider to unlock ios
SLIDER DUNG BAO GIO
slider to unlock ios
SLIDER DUONG XA LAM
slider to unlock ios
SLIDER EM YEU ANH
slider to unlock ios
SLIDER EM LA AI
slider to unlock ios
SLIDER EM SE TRA
slider to unlock ios
SLIDER FAMILY
slider to unlock ios
SLIDER GIA DINH
slider to unlock ios
SLIDER GIA DINH 2
slider to unlock ios
SLIDER GIA NHU
slider to unlock ios
SLIDER GIA NHU 2
slider to unlock ios
SLIDER CON GIO
slider to unlock ios
SLIDER TUNG GIOT NUOC
slider to unlock ios
SLIDER HANH PHUC
slider to unlock ios
SLIDER HANH PHUC 2
slider to unlock ios
SLIDER HANH PHUC 3
slider to unlock ios
SLIDER YEU MAI MAI
slider to unlock ios
SLIDER HAY SONG
slider to unlock ios
SLIDER MOT GIAC MO
slider to unlock ios
SLIDER HAY XOA TEN
slider to unlock ios
SLIDER KHONG NO NHAU
slider to unlock ios
SLIDER KY UC
slider to unlock ios
SLIDER LANG LE
slider to unlock ios
SLIDER LANG THAM YEU
slider to unlock ios
SLIDER LA EM NGU
slider to unlock ios
SLIDER LOVE
slider to unlock ios
SLIDER MOT NUA
slider to unlock ios
SLIDER NAM LAY
slider to unlock ios
SLIDER NGAY EM DI
slider to unlock ios
SLIDER NHO LAM
slider to unlock ios
SLIDER NOI NHO
slider to unlock ios
SLIDER NUOC MAT
slider to unlock ios
SLIDER TINH YEU
slider to unlock ios
SLIDER TINH YEU 2
slider to unlock ios
SLIDER QUEN ANH
slider to unlock ios
SLIDER SE QUEN
slider to unlock ios
SLIDER ROI MOT NGAY
slider to unlock ios
SLIDER SAO LANG IM
slider to unlock ios
SLIDER SONG LA
slider to unlock ios
SLIDER HELLO 8
slider to unlock ios
SLIDER THICH BAI HAT
slider to unlock ios
SLIDER TRONG GIO
slider to unlock ios
SLIDER TIEN
slider to unlock ios
SLIDER TINH
slider to unlock ios
SLIDER TINH 2
slider to unlock ios
SLIDER TRAI TIM
slider to unlock ios
SLIDER TINH YEU
slider to unlock ios
SLIDER MOT NOI BUON
slider to unlock ios
SLIDER TRAI DAT
slider to unlock ios
SLIDER TROT YEU
slider to unlock ios
SLIDER VE EM
slider to unlock ios
SLIDER VO HINH
slider to unlock ios
SLIDER VOI VA
slider to unlock ios
SLIDER YEU DON
slider to unlock ios
SLIDER MOT PHUT
slider to unlock ios
SLIDER SAU TAT CA 3
slider to unlock ios
SLIDER TU DUNG LEN
slider to unlock ios
SLIDER NO ME
slider to unlock ios
SLIDER YEU THI HANH
slider to unlock ios
SLIDER THAT BAI
slider to unlock ios
SLIDER THAY LONG
slider to unlock ios
SLIDER YEU NHU
slider to unlock ios
SLIDER SONG VI AI
slider to unlock ios
SLIDER TRAI CO BO
slider to unlock ios
SLIDER QUA KHU
slider to unlock ios
SLIDER NONG
slider to unlock ios
SLIDER TO THICH CAU 2
slider to unlock ios
SLIDER YEU HET LONG
slider to unlock ios
SLIDER SAU NAY
slider to unlock ios
SLIDER YEU MAI MAI 2
slider to unlock ios
SLIDER VO TAM
slider to unlock ios
SLIDER U THI GIAN
slider to unlock ios
SLIDER NOI THUOC VE
slider to unlock ios
SLIDER MINH YEU NHAU
slider to unlock ios
SLIDER CAM TRE EM
slider to unlock ios
SLIDER CO LEN TOI
slider to unlock ios
SLIDER ANH SE NGOAN
slider to unlock ios
SLIDER DUYEN
slider to unlock ios
SLIDER CAM ON ME
slider to unlock ios
SLIDER ANH VAN
slider to unlock ios
SLIDER KO TIN NOI
slider to unlock ios
SLIDER YEU MINH EM
slider to unlock ios
SLIDER CO ANH DAY
slider to unlock ios
SLIDER KHONG PHAI DANG
slider to unlock ios
SLIDER NGUOI LA
slider to unlock ios
SLIDER VO ANH NHE
slider to unlock ios
SLIDER KO TRAN TRONG
slider to unlock ios
SLIDER ANH YEU EM 2
slider to unlock ios
SLIDER NOI DAU ANH
slider to unlock ios
SLIDER KHOANG CACH
slider to unlock ios
SLIDER ANH YEU EM
slider to unlock ios
SLIDER CHET VI EM
slider to unlock ios
SLIDER CHI EM HIEU
slider to unlock ios
SLIDER CHI ANH HIEU
slider to unlock ios
SLIDER DUNG ROI XA
slider to unlock ios
SLIDER MAI YEU EM
slider to unlock ios
SLIDER KO THE QUEN
slider to unlock ios
SLIDER ANH VIET TEN
slider to unlock ios
SLIDER HANH PHUC
slider to unlock ios
SLIDER ANH VA EM
slider to unlock ios
SLIDER CON HUA SE
slider to unlock ios
SLIDER GAI CO BO
slider to unlock ios
SLIDER KO SO
slider to unlock ios
SLIDER BUOC CUNG EM
slider to unlock ios
SLIDER GIAN THI
slider to unlock ios
SLIDER HON EM
slider to unlock ios
SLIDER KY UC
slider to unlock ios
SLIDER NGAY HOM QUA
slider to unlock ios
SLIDER CUOC SONG – NDAPLLE
slider to unlock ios
SLIDER NHO… NDAPPLE
slider to unlock ios
SLIDER CO CHAC EM
slider to unlock ios
SLIDER SAU TAT CA
slider to unlock ios
SLIDER SAU TAT CA 2
slider to unlock ios
SLIDER DEP TRAI
slider to unlock ios
SLIDER NGUOI DI
slider to unlock ios
SLIDER CON DUONG
slider to unlock ios
SLIDER NANG SOM
slider to unlock ios
SLIDER NGUOI KHIEN BAN
slider to unlock ios
SLIDER NO CHA MOT
slider to unlock ios
SLIDER DIZZ CU
slider to unlock ios
SLIDER YEU MOT NGUOI
slider to unlock ios
SLIDER CHO HON
slider to unlock ios
SLIDER CON HUA SE NGOAN
slider to unlock ios
SLIDER CO KHONG GIU 3
slider to unlock ios
SLIDER SE DOI
slider to unlock ios
SLIDER HUA THI SE DOI
slider to unlock ios
SLIDER CHICH DE MO
slider to unlock ios
SLIDER DEN LAM GI
slider to unlock ios
SLIDER ANH MANG HANH PHUC
slider to unlock ios
SLIDER YEN TAM DI
slider to unlock ios
SLIDER YEU EM
slider to unlock ios
SLIDER GAU CHUA CO
slider to unlock ios
SLIDER PHAI LAM SAO DE
slider to unlock ios
SLIDER PHAI DEP TRAI
slider to unlock ios
SLIDER TINH YEU DAU PHAI
slider to unlock ios
SLIDER ANH CO THE KO
slider to unlock ios
SLIDER DINH MENH CUA ANH
slider to unlock ios
SLIDER ANH SE VE
slider to unlock ios
SLIDER BAO NHIEU NAM
slider to unlock ios
SLIDER ME CHA CHO BAC
slider to unlock ios
SLIDER ME EM LA NHAT
slider to unlock ios
SLIDER LA DO ANH KHONG
slider to unlock ios
SLIDER CO NHUNG CHUYEN
slider to unlock ios
SLIDER CO LE EM
slider to unlock ios
SLIDER AM THAM BEN EM
slider to unlock ios
SLIDER YEU THUONG
slider to unlock ios
SLIDER BO KHONG AN
slider to unlock ios
SLIDER TINH TRUNG
slider to unlock ios
SLIDER YEU BAY GIO
slider to unlock ios
SLIDER NHAT NHOA
slider to unlock ios
SLIDER NEPTUNE
slider to unlock ios
SLIDER ANH YEU EM
slider to unlock ios
SLIDER HAY YEU NGUOI
slider to unlock ios
SLIDER NOI YEU THOI
slider to unlock ios
SLIDER TRAI CO BO 2
slider to unlock ios
SLIDER ANH UOC MOT NGAY
slider to unlock ios
SLIDER DAN ONG DICH THUC
slider to unlock ios
SLIDER ANH NHO EM
slider to unlock ios
SLIDER DAN ONG DICH THUC
slider to unlock ios
SLIDER ME LA NGUOI DEP
slider to unlock ios
SLIDER MONG ANH SE QUAY LAI
slider to unlock ios
SLIDER GIA NHU ANH
slider to unlock ios
SLIDER DEP TRAI NHIEU
slider to unlock ios
SLIDER FAMILY IS ALL
slider to unlock ios
SLIDER TRAI CO BO
slider to unlock ios
SLIDER NEU NHU EM HIEU
slider to unlock ios
SLIDER NGUOI YEU CU
slider to unlock ios
SLIDER NGUOI YEU CU 2
slider to unlock ios
SLIDER THA TO TINH
slider to unlock ios
SLIDER CHAC AI DO SE
slider to unlock ios
SLIDER MOT CHUT NANG
slider to unlock ios
SLIDER TAO SE KHONG DO
slider to unlock ios
SLIDER NGUOI DO TINH TOI
slider to unlock ios
SLIDER DUNG BAO GIO
slider to unlock ios
SLIDER GIO ANH HIEU
slider to unlock ios
SLIDER KE TU NGAY
slider to unlock ios
SLIDER GIAN THI NOI
slider to unlock ios
SLIDER AN MO KHOA
slider to unlock ios
SLIDER LIEM MO KHOA
slider to unlock ios
SLIDER CON NO ME
slider to unlock ios
SLIDER CHI CO BA ME
slider to unlock ios
SLIDER DAC LOC TOAN GIA
slider to unlock ios
SLIDER NAM MO A DI
slider to unlock ios
SLIDER ANH DI BEN AI
slider to unlock ios
SLIDER YÊU EM ANH KHÔNG…
slider to unlock ios
SLIDER GIU ANH DI
slider to unlock ios
SLIDER CAN 1 VONG TAY
slider to unlock ios
SLIDER MUON THANH HIEN THUC
slider to unlock ios
SLIDER DUONG XA QUA DONG
slider to unlock ios
SLIDER DREAM
slider to unlock ios
SLIDER CA PHE DANG
slider to unlock ios
SLIDER LINH HON
slider to unlock ios
SLIDER I LOVE U
slider to unlock ios
SLIDER NEU SAU NAY
slider to unlock ios
SLIDER I LOVE U 2
slider to unlock ios
SLIDER HACK PASS
slider to unlock ios
SLIDER CAM ON ME
slider to unlock ios
SLIDER PHONG DO LA MAI
slider to unlock ios
SLIDER THÁI ĐỘ CỦA TÔI… – VIỆT HÙNG
slider to unlock ios
SLIDER THAI DO CUA TOI
slider to unlock ios
SLIDER CHI CO DOG
slider to unlock ios
SLIDER CHI MUON YEU AI
slider to unlock ios
SLIDER DEP TRAI KO
slider to unlock ios
SLIDER ANH KHONG CON
slider to unlock ios
SLIDER CO KHONG GIU
slider to unlock ios
SLIDER TINH YEU CO CHAP
slider to unlock ios
SLIDER SONG TOT VOI TAO
slider to unlock ios
SLIDER YEU LA NGAY
slider to unlock ios
SLIDER YEU THUONG CHUA DU
slider to unlock ios
SLIDER I LOVE YOU
slider to unlock ios
SLIDER DUNG DOI EM
slider to unlock ios
SLIDER VK CK
slider to unlock ios
SLIDER TUA VAO VAI ANH
slider to unlock ios
SLIDER DUNG NHIN BI YEU
slider to unlock ios
SLIDER NOI RANG EM
slider to unlock ios
SLIDER EM IM ME MOM
slider to unlock ios
SLIDER YEU THUONG QUA
slider to unlock ios
SLIDER MUA ROI CHAC
slider to unlock ios
SLIDER CO KHONG GIU
slider to unlock ios
SLIDER YEU BANG TAT CA
slider to unlock ios
SLIDER MO UOC GI
slider to unlock ios
SLIDER SONG NGHEO KHO
slider to unlock ios
SLIDER TOT VOI TAO
slider to unlock ios
SLIDER QUA KHU ANH
slider to unlock ios
SLIDER HANH PHUC
slider to unlock ios
SLIDER 20 CM
slider to unlock ios
SLIDER DEP TRAI ANH
slider to unlock ios
SLIDER YEU THAT LONG
slider to unlock ios
SLIDER O NHUNG NOI
slider to unlock ios
SLIDER CHA ME SINH
slider to unlock ios
SLIDER TO THICH CAU
slider to unlock ios
SLIDER YÊU EM ANH KHONG
slider to unlock ios
SLIDER DEP TRAI
slider to unlock ios
SLIDER GIU EM DI
slider to unlock ios
SLIDER ANH CON NO VO
slider to unlock ios
SLIDER MO DUOC CHO TIEN
slider to unlock ios
SLIDER KHONG PHAI DANG
slider to unlock ios
SLIDER THAY MINH NHO
slider to unlock ios
SLIDER CHAC AI DO SE
slider to unlock ios
SLIDER CUỘC ĐỜI LÀ NHỮNG…
slider to unlock ios
SLIDER BUỒN LÀM SAO BUÔNG
slider to unlock ios
SLIDER GIA DINH
slider to unlock ios
SLIDER ANH CHI CAN
slider to unlock ios
SLIDER BECAUSE
slider to unlock ios
SLIDER ANH YEU EM 1
slider to unlock ios
SLIDER ANH YEU EM 2
slider to unlock ios
SLIDER EM YEU ANH 1
slider to unlock ios
SLIDER EM YEU ANH 2
slider to unlock ios
SLIDER XA NHAU
slider to unlock ios
SLIDER TRUNG THU 1
slider to unlock ios
SLIDER TRUNG THU 2

4. Lời khuyên

Tất cả các liên kết tải về ở trên đều được kiểm tra và hoàn toàn đảm bảo an toàn cho thiết bị iPhone của bạn khi cài đặt. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các liên kết mới nếu được chia sẻ bởi nhiều thành viên khác từ nhóm iOS. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hoặc liên kết bị lỗi thì có thể để lại phản hồi tại bình luận sau để chúng tôi có thể khắc phục sớm nhất có thể.

Chúc bạn thành côngNguồn : kenhtao.net

Bài viết mới nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *