Electra cập nhật phiên bản 1.2.6 giải quyết các sự cố trên thiết bị A7 & A8

Nhóm Electra đã đẩy hai bản cập nhật tiếp theo lên công cụ Jailbreak Electra  vào tối thứ năm với sửa lỗi và cải tiến, phiên bản hiện tại là 1.2.6. Các bản cập nhật xuất hiện sau khi Electra được cập nhật để hỗ trợ iOS 11.4 – 11.4.1 hôm qua. Nhóm...