Thời hạn tạm giữ xe tối đa là bao lâu?

Từ 1/5/2020 nếu có tiền bảo lãnh sẽ không bị tạm giữ xe vi phạm giao thông 15 lỗi vi phạm giao thông khiến ôtô bị tạm giữ ngay lập tức

Thời hạn tạm giữ xe tối đa là bao nhiêu ngày?

Theo quy định tại Khoản 8 Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012:

Thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề là 7 ngày, kể từ ngày tạm giữ. Thời hạn tạm giữ có thể được kéo dài đối với những vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, cần tiến hành xác minh nhưng tối đa không quá 30 ngày, kể từ ngày tạm giữ tang vật, giấy phép, chứng chỉ hành nghề.

Ảnh: Cao Huân
Thời hạn tạm giữ xe tối đa không quá 30 ngày. Ảnh: Cao Huân

Quy trình tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính

Người có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt tịch thu phương tiện vi phạm hành chính sẽ có thẩm quyền tạm giữ tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.

Theo đó, quy trình tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính được quy định như sau:

– Trong trường hợp có căn cứ để cho rằng nếu không tạm giữ ngay thì tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tẩu tán, tiêu hủy thì Thủ trưởng trực tiếp của Cảnh sát giao thông phải tạm giữ ngay phương tiện vi phạm hành chính.

– Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi lập biên bản, người lập biên bản phải báo cáo Thủ trưởng của mình là người có thẩm quyền tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính để xem xét ra quyết định tạm giữ.

Trong trường hợp không ra quyết định tạm giữ thì phải trả lại ngay tang vật, phương tiện đã bị tạm giữ. Đồng thời theo quy định, mọi trường hợp tạm giữ phương tiện phải được lập thành biên bản.

Trong biên bản phải ghi rõ tên, số lượng, chủng loại, tình trạng của phương tiện bị tạm giữ và phải có chữ ký của người ra quyết định tạm giữ, người vi phạm; trường hợp không xác định được người vi phạm, người vi phạm vắng mặt hoặc không ký thì phải có chữ ký của 2 người làm chứng. Biên bản phải được lập thành 2 bản, người có thẩm quyền tạm giữ giữ 1 bản, người vi phạm giữ 1 bản.

Người ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có trách nhiệm bảo quản phương tiện đó. Trong trường hợp phương tiện bị mất, bán, đánh tráo hoặc hư hỏng, mất linh kiện, thay thế thì người ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện phải chịu trách nhiệm bồi thường và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Kim Nhung/laodong.vn

https://laodong.vn/xe/thoi-han-tam-giu-xe-toi-da-la-bao-lau-890631.ldo


Cảm ơn bạn đã xem bài viết: “Thời hạn tạm giữ xe tối đa là bao lâu?”
Nguồn : laodongthudo.vn

Bài viết mới nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *