Hàm Sum trong Excel, cách dùng hàm tính tổng Excel 2007, 2010

Hàm SUM trong Excel thường được sử dụng để tính tổng các đối số trên bảng tính. Sử dụng hàm Sum trong Excel giúp bạn tiết kiệm khá nhiều thời gian và công sức so với cách tính thủ công thông thường.

 

HƯỚNG DẪN DÙNG HÀM SUM TRONG EXCEL – VÍ DỤ MINH HỌA

Cú Pháp=SUM (number 1, number 2, …)                      

Chức Năng: Tính tổng number 1, number 2, …

Trong Đó: number 1, number 2, … là các đối số mà bạn muốn tính tổng.

Chú ý:

– Ô tính có giá trị logic TRUE được xem là 1, FALSE được xem là 0.

– Nếu đối số là mảng hay tham chiếu thì chỉ các giá trị số trong mảng hay tham chiếu đó mới được tính. Các giá trị khác trong mảng hoặc tham chiếu bị bỏ qua.

Ví dụ 1:

=SUM (1, 2, 3) có giá trị bằng 6.

=SUM (2, 3, TRUE) có giá trị bằng 6.

=SUM (“2”,”3”,1) có giá trị bằng 6.

Ví dụ 2: Ta có bảng tính lương của nhân viên như sau

– Áp dụng hàm SUM để tính tổng tiền của nhân viên trong tháng ở cột thực lĩnh

– Công thức sử dụng: F10=SUM (F5:F9) để chọn tất cả các giá trị từ ô F5 tới F9. Ta có kết quả như hình dưới

 

Vậy là các bạn đã có kết quả tổng tiền lương phải chi trả cho nhân viên

Nguồn: taimienphi.vnLast modified on Friday, 01 April 2016


Cảm ơn bạn đã xem bài viết: “Hàm Sum trong Excel, cách dùng hàm tính tổng Excel 2007, 2010”

Bài viết mới nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *