Hàm NORMINV trong Excel, Ví dụ và cách dùng

Khi làm việc với Excel, bạn thường làm việc với một số nhóm hàm như nhóm hàm thống kê, hàm phân phối xác suất, hàm thời gian, logic, … Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu cho bạn một hàm liên quan đến hàm phân phối xác suất đó là hàm NORMINV.

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG HÀM NORMINV TRONG EXCEL – VÍ DỤ MINH HỌA

Cú PhápNORMINV(probability, mean, standard_dev)

Trong Đó:

+ Probability: Một xác suất tương ứng với phân phối chuẩn. Giá trị bắt buộc

+ Mean: Giá trị trung bình số học của phân phối. Giá trị bắt buộc

+ Standard_dev: Độ lệch chuẩn của phân phối. Giá trị bắt buộc.

Xét Ví dụ

– Trường hợp các tham số hợp lệ. Ta sẽ có kết quả khi tính toán với hàm NORMINV như sau

– Trường hợp các tham số không hợp lệ:

+ Một trong 3 tham số không phải là số, kết quả trả về #VALUE

+ Trường hợp probability<0 hoặc probability>1, kết quả trả về #NUM!

+ Trường hợp standard_dev<=0, kết quả trả về #NUM!

Qua đây, bạn đã hiểu rõ hơn về cú pháp cũng như cách sử dụng hàm NORMINV trong Excel. Ngoài ra còn có nhiều hàm phân phối xác suất khác trong Excel, bạn có thể tự tìm hiểu thêm để có thể áp dụng vào công việc tính toán của mình.

Nguồn: taimienphi.vnLast modified on Thursday, 07 April 2016


Cảm ơn bạn đã xem bài viết: “Hàm NORMINV trong Excel, Ví dụ và cách dùng”

Bài viết mới nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *