Apple phát hành công cụ để cho phép người dùng quản lý dữ liệu iCloud của họ

Để giúp các nhà sản xuất ứng dụng tuân thủ Quy chế Bảo vệ Dữ liệu Tổng quát sắp tới của Liên minh châu Âu.  Apple  đã thông báo  rằng họ đang cung cấp các công cụ mới được thiết kế để giúp các nhà phát triển hoàn thành các yêu cầu dữ liệu của người dùng ở Liên minh Châu Âu hoặc trên thế giới.

Apple đang cung cấp cho các nhà phát triển các công cụ mới để họ có thể tạo ra các cách cho khách hàng của họ quản lý dữ liệu của họ được lưu trữ trong iCloud, bao gồm khả năng tạm thời ngừng hoạt động hoặc hạn chế truy cập, xóa hoặc nhận bản sao dữ liệu của họ. Theo trang web của Apple, người dùng có thể yêu cầu Apple hoặc các nhà phát triển trực tiếp.

Nhà phát triển có thể sử dụng API gốc hoặc web để cho phép người dùng quản lý dữ liệu được liên kết với ứng dụng của họ.

  • Cung cấp quyền truy cập của người dùng vào dữ liệu CloudKit: Nhà phát triển có thể cho phép người dùng truy cập dữ liệu ứng dụng được lưu trữ thay mặt cho họ. Khi người dùng yêu cầu một bản sao của dữ liệu liên quan đến Apple ID của họ, nó chỉ bao gồm dữ liệu mà Apple duy trì trực tiếp như các tài liệu trong iCloud Drive. Dữ liệu được lưu trữ trong các thùng chứa CloudKit của bên thứ ba không được bao gồm trong bất kỳ xuất khẩu nào mà Apple cung cấp. Nhà phát triển nên cung cấp phương pháp riêng cho người dùng để có được bản sao dữ liệu được lưu trữ trong các thùng chứa CloudKit của họ.
  • Trả lời các yêu cầu xóa dữ liệu: Điều này cho phép nhà phát triển cung cấp các tùy chọn để người dùng xóa dữ liệu CloudKit khỏi ứng dụng của họ.

Các nhà phát triển nên tận dụng API giới hạn được cung cấp bởi CloudKit Web Services để cho phép người dùng tạm thời hạn chế tài khoản của họ trong một ứng dụng hoặc yêu cầu bất kỳ thay đổi nào đối với dữ liệu ứng dụng của họ được lưu trữ trong iCloud.

“Những dữ liệu người dùng được lưu trữ trong CloudKit thuộc về người sử dụng”, Apple ghi nhận. “Vì lý do này, các ứng dụng tích hợp với CloudKit nên cung cấp cho người dùng một cách để xem và xuất dữ liệu của họ”.

Apple nói rằng khi người sử dụng yêu cầu tạm ngừng sử dụng Apple ID, không có dữ liệu bổ sung sẽ được lưu trữ trong iCloud và tài khoản sẽ bị khóa cho đến khi người dùng kích hoạt lại nó.

Có nghĩa là tuân thủ Quy chế Bảo vệ Dữ liệu Chung mới của Liên minh Châu Âu, sẽ có hiệu lực vào ngày 25 tháng 5 tại Châu Âu trước khi mở rộng sang các thị trường khác sau đó.


Nguồn : kenhtao.net

Bài viết mới nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *